Tag Archives: Tại sao bị suy giãn tĩnh mạch chân

Tại Sao Bị Suy Giãn Tĩnh Mạch Chân? Đâu Là Nguyên Nhân Dẫn Đến

Tại sao bị suy giãn tĩnh mạch chân? Theo lý thuyết có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trên cơ thể. Kế cả ở tay, nhưng trên thực tế phần lớn các trường hợp mắc phải đều xảy ra ở chi dưới tức chân do hệ thống tĩnh mạch chi dưới dài

.