Tag Archives: cần kiêng gì khi bệnh trĩ

Theo Bạn, Cần Kiêng Gì Khi Bệnh Trĩ

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, câu thành ngữ của người xưa luôn đúng trong mọi thời đại. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh thì càng cần kiêng cữ những thứ ảnh hưởng xấu đến bệnh. Với bệnh nhân trĩ cũng không ngoại lệ. Theo bạn, cần kiêng gì khi bệnh

.